closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P

Transport

8. ps Lynen in zoort

2. -

Paarde Lijnen Holl=s

738:-

olij terra

7: -

Lood Lijnen

2266:— lb Pik

1:

pr Swaartouw van 10 d=m

2226:

k: Theer

40: Ellen Linnen Frans

4: 3/40: p:s wanten van 6: d=m holl=d

1: 3/200:

_=o 4: â 5„

_=o

2:–:

wieltrossen gemoets

6: —:

opgeslaege Lijnen

2 59/80: wieltrossen holl=d

8:½: ijzer trossen goemoets

/10.

D=o Hollands

4:½ ellen zeijldork _=o

359.

_=o Frans

Den Equipagie opzigter

kapitain Militair van Géëericke

1127:

p:s Baijonetten met hun scheiden

Cardon Riemen

19:

222

Deegens met hun scheeden

5:

Donderbussen yzere

Helmbaarden

22:

1428:

Houwers granad.s met hun scheeden

3:

_=o tamboers

_=o

Agt ongeopende kassen gem- N„o 1: â 8:

2:

karbyns

3:

Musquettons kopere

12: –:

_=o Yzere

Transporteere

347212:

24:

164.

252:

44:

372:

418

4:

743

2

8.

23.

14:

895

2

8

241.

15

17: 4:

18

7: 8.

9: 8:

57.

10: 8

134

23

19: —.

2

17:8:

176

12

7127:

5: 12:

9099: 14:—:

324: 15:

10:

W1: —:

558: 17:—

48

14:12:

8: 8:

110:

4:

5575:

9: 8:

12.

4: 8

2719

11:

8:

78

29:

122: 1: —:

ƒ 3763.66

8.

9

7

15:12:

9: 8.

8:

8

8