closeTerug naar inventaris

Transcriptie

78:

Nade

ransport

3:

P.

Partisaans

54:

Pieken halve

797:

Pattroontassen ordinaire

36

_=o groote met dies londberer„s

215

_=o_=o zonder

_=o

102:

Pistoolen

43:

Port Epeesen Seemleere.

845:

Snaphaanen granadiers

34:

D=o Frisseliers met yzer laadtstokken

7:

spontongs

Snaphaan sloten met dies schroeven

14:

Den M:r k=r der wapenkamer

Grofsmeeden

H„o timmerlieden

zergeant Mandadoor

SComp=s Lijflijgenen

kopen

Den opperchirurgijn van ’t Casteel

_=o en Hospitalier

„onderchirurgijn en Cipier

„kamer van den raad van Justitie

1 =o d v2 Landvood

Boekebinders

koetsier

Leertouwer

Diverse Bakmesters

T. Guarnisoen

De Pot Alang te Namakoly

Baquala

Nustanive

Hoetoemoers

„kamer van den raad van den Landraad.

ransporteere

1

2

210

376566

8.

11:

8

14

35:

19: 8:

1219

18:

17

171

8:

301

2:8:

307.

24:

8:

11

16:

6714:

10: 8

232:

:—

18

16.8:

28.

2143.

17

4:

5285

2:8:

2665

5:—.

302:

10:

6452

7:

1000.

17:

198:

193

47:

1:8

7

13:

V: d:

9:

8.8.

24:

93

8:

80

8:

432:

7: 8:

6491

6:8

536

38

311

14

8:

20

12

20: 7:8:

d.o 2: 1/16:

9:

58.—

ƒ41.172¼ 12:8.