closeTerug naar inventaris

Transcriptie

217

het berigt der noodzake„ §349: shet berigt aanwijsende wat tot de vernieuwing van

lijke vernieuwing word aangebooden

dit gebouw benoodigt is, bieden wij uw Hoog Edelens

reverent aan en insteeden neederigt, dat ons van Tava

en om de benodigde houtwerken

verzogt.

de houtwerken mogen voldaan werden, gelijk wij die bij

Waar van een apparte Eijsch na Ta„

een apparten Eijsch de Ministers aldaar mede hebben

ra sal gezonden werden.

op gegeeven.

§330 De Huijsselyke Bestellingen,

zullende vergandelen doen wij uw Hoog Edelens

schuldpligtig verslag, dat wij ingevolge het bedeelde bij onse

De prijs der Rijst is bij Biljel

voorjaarige letteren op den 26: Julij J: L: wel hebben moe„

op ad„s 70: 't Last bepaald.

„den komen tot het besluijt, om bij Biljet den prijs der

Rijst te bepaalen op rijx„s 70: t last, als oo de klagten

over de enorme prijs van dat graan, van dag tot dag ver„

„meenigvuldigde.

Op de aanhoudende lamentatien van de Chineese vrouw

§ 351:

Touw Jannio, hebben wij op den 12: Iulij haar zoon

den Chinees Ian Taijkong na

Bouvo gerelegeert.

Tan Taijkon tot nadere ordre na Bouro gerelegeert

of wel tot dat dien deugeniet zig beeter zal Comporteeren.

§. 352:

wij hebben op den 3:e Augustus op de billijke doliantien van

onsen Fiscaal mede ordre gesteld en na de Comptoiren

De Residenten zijn gelast, aan die

welke overvaaren een pas te verlee

nen met bekentstelling der naam Circulaire aangeschreeven, dat de Residenten niet zullen

vermogen