closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§: 347:

en ook wat nog onder handen is

het Berigt van den Capitain van

Guericke.

en Een Berigt nopens t fortres

Defentie te Bouro gaan over

T: 3C:

de Timmeragie en Reparatien

genoteerd

de geslegten gesteldheijd van ’t

Eijst Pakhuijs vertoond.

plan gemerkt N=o 14: alle uijt de grond opgehaald.

Voorts eenige andere Reparatien en vernieuwingen

aan Bruggen et=a, werdende nog voortgegaan met het

aanleggen van den bedekten weg, en het slegten van den

grond der gedemolieerde wooningen; alles beschreeven bij

het berigt van den Capitain Militair Tabriel

Nicolaas van Seuricke het welk onder

de bijlagen uw Hoog Edelens in orrigineel Werd

aangebooden, met een Tweede van den Bouros Re„

sident Bruijns, aanwijsende, wat vorderingen

aldaar aan het Fortres Desentie gedaan zijn.

Door gem: Capitain Militair nog diverse

Timmeragien en Reparatien,

zoo aan Bruggen als aan het stadhuijs en andere Gebou

Wen gedaan zijnde, moeten wij uw Hoog Edelens onder

dit Hoofdeel ook ter g’eerde kennis brengen, dat ons op den 31:

Augustus J: L: vertoond wierd, de slegte gesteldheijd

van 't Rijst: Pakhuijs, weshalven wij Direct lieten op gee„

„ven, wat tot de vernieuwing benoodigt was, uijtbedugting;

dat het oude Rijst Maquazijn mede iets mogt overko

„men, wanneer alhier in het geheel geen berg plaats is,

voor de Rijst die thans al een groote quantiteijt

uijtmaakt.

Het

3„

bp4

le

lijke

en 67

ver

Va

ra 2

den

Bou„