closeTerug naar inventaris

Transcriptie

doen

n ten

nd„

218

het aangemaakte bij de ƒ 354

bij de

Arthillerij gespectificeert

Arthillerij zeedert Primo 7ber: des voor

„leeden tot ult=o August„s deeses Jaars aangemaakt

zynde.

4: p„s Affuijten van 8: lb:

8:

wal d=o met blok wielen

82: staard swalpen onder de afsuijten en

bedding d=o

109:

zoo bevrijmoedigen wij

Waar van het Berigt overgaat

ons dit uijt het overgaand berigt van den Lieutenant der

Arthillerij Streck aantehalen, en uw Hoog

met Generaale Aerk tedum: het

Edelens verder aante bieden de Generaale Sterk te van

Canon &=a

het Cannon der Mortieren, het buskruijt, scherpet=r

en een vertooning van het ge

neevens een vertoog van het geplaatste Cannon ten dee„

plaats geschut

sen Hoofd Casteele, en de Generaale sterkte der

Zomete de Generaale Sterk

te der Arthilleristen.

Arthilleristen, welke aanwijst: dat het getal be„

staat in.

1: Extra ordinaire Lieutenant

1: Ordinaire Vuurwerker

1: Bombardier

Kannoniers

12:

11: Ambagstlieden en

de Eeneraate Hen kleder Hil:

Handlangers, een andere Generaale sterkte van

toiven die P=mo Slant 892: koppen

uijtmaaken gaat over.

het