closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

§ 355.

Met het Manoeuwreeren § 356:

word voortgeraaren

§ 357:

De Groote Kerk en Schoolvis

te is aan den Ptedikant Feije

opgedragen.

om de meermaalen D„358:

verzogte twee Eurspeesche krans„

bezoekers word aangedrongen

mits de hier zynde, door hun

70: Jaarigen ouderdom buijten staat

raken

Chet

Tuarnisoen of Militairen

duijt aan, dat zoo hier als op de Buijten Comptoiren

en Posten onder Medio deeser in weesen zijn bevonden

primo plan 892: koppen daar van 599: Jnlands kinde„

dezen.

Den tijd het toelatende; werd nog geduurig voortgeraaten

mit het Manoeuvreeren der Militie Marines en

Pennisten om alles zoo veel mogelijk in een goede ondre

te houden.

ten aansien van

De Kerkelijke Zaaken of den

Tods dienst zullen wij uw Hoog Edelens

niet occupeeren met het verslag van eenige verplaatste

school en Leermeesters maar in eerbied Communiceeren, dat wy

de groote kerk en school visite hebben op gesraagen aan

D„s Johan Conraad Fijl neevens den Jnlands onbertlon

Simon Simauw

Terwijl wij als nog in eerbied blijven aandringen op het te me

male gedaan versoek, om Twee bequaame Europische krank„

besoekers tot voorleesen zoo inde Nederduijtsche gemeente

als ’t Hospitaal alzo den teegenswoordige voor hunne

ruijm 70: Jaarige ouderdom en Zwakke Lichaams Consti

tutie

tot het

Catecha

teerdens

Den Stae

word

Zo meede

sen H