closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr Tranport

Tennisten op de Respective Schrijff Comptoiren

Teweeten

bij den WelEd: Gestr: heer Gouverneur

Boekhouder

2:

en Asfisten op ’t secretarij Comptoir

11:

_= Negotie

4

9:

d=o soldij

5

4

6:

op Hila

1:

Saparoua

1:

Haroeko

1:

Laricque

1:

Kerkelijke Gldienaens

Prediranten

Krankbezoekers

Aan de Geneeskunde

Opper

Chirurgijns

Teweeten

1: in tCasteel

1: Hospitaal

Chiruroijns

als

2: in ’t Casteel

1: op Saparona

1: Haroeko

Onder en Iong Chirurgijns

Teweeten

in ’t Casteel en Hospitaal

10

2:

op Hila„ Loehoe

2: Taparoua

Haroeko

1:

1:

Laricque

Bouro.

1.

2: Manipa en Zawaij

Transporteere

Present in

dienst

Zijnde

17:

32:

3:

2:

2:

4.

19:

79:

Sterkte

volg: de

bepa„

„ling

16

27:

3:

4:

2:

2:

20

74:

avertal

lige

Man

schappen

1

5:

8.

2:

op de be„

paaling

te kort

schietende

3:

1.

2: