closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de bij

225

§395: Onder ult=o Iunij L: L: is na de ordre de

de Generaale Monstering gedaan

Generaale Monstering ge„

laan en daar van geformeert een tot medio deeser effen ge„

„houden Korto sterkte van alle ’s Comp=s Dienaa

ren uijtmakende een getal van 1292: koppen of 187:

't getal der Dienaaten genoteerd

meerder dan de Memorie van Menage dicteerd blij„

en de korte sterkte g’insereert

kens de onderstaande Korte Sterkte

Present sterkte overtatlige op de be„

paaling

in dienst volgens de Manschap„

te kort schie„

zijnde

bepaalingpen

„tende.

Gouverneuren Directeer deo 5: artintie

1:

1

Opperkoopman en Slcunds

1:

1

Kooplieden

3:

3:

Teweeten

1: Hoofd van Hila

1

_=o Saparoua

1. Fiscaal

Onderkooplieden

6:

5:

1.

als

1: Hoofd van Haroeko

1: Winkelier en Cassier

1: S oofd van Laricque

1. Zoldij Boekhouder

1: secretaris van Politie

1: Buijten Emplooij

6:

6

Boekhouders in Emplooij

als

1: Eerst besw: Clercq van Politie en Sec:t van Ch=s boedelw:

1: Resident van Bouro

_=o Manipa

1

1: Negotie ov„r teffens Sect„s van Kl: gerigtsen Huwelijkse Zaken

1. Soldij Sect„s van Weesmeesteren

1: p„s secret„s van Justitie en Landraad

Transporteere

16:

17:

1: