closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2: 14:

P„r Transport

1 op Laricque

1: „. Naroeko

1 Bouro

Steenhouwers aan de fortificatie

scheeps Timmerlieden op de Werf

_=o

Daijers

Kuijpers

_=o

Kaartemaker

Ceijlemakers

schilder en Hazemaker

Diverst Dienstdoenders

Gekegts Boode

Boerebinder

Seweldiger

Scherp regter

DEuropeest Dienaaren Teld Coppen

Europeege Dienaaren in dese Provintie desen Iaare

Dus

onder heedigen datum volg„s de Zoldij boeken en Monster rollen

meerder dan de memorie van menagie dicteerd

Inlandsohe Dienaaren

Opperschoolmeesters

Teweeten

aan ’t Hoofd Casteel den onderhoorige Negorijen

27.

3: op Hila

14: Fapatora

11: Karoeko

1: Daricqus

1: Bouro

2 Manipa en Bonoa

Inlandse Ziel en Nagul schrijver

Te saamen

Javaans Laarende

228

Present sterkte overtol op de bepaa„

in dienst volg„sdelige Manling te

zynde bepaa, schappen kort

ling

schieterde

1272:

1084.

202. 14:

1:

2:

1:

6

2.

8

2:

1

2:

4

1

1:

2:

1:

1

1

1.

1:

1

1

1

1:

1

18:

205:

1292:

1105.

187:

60:

59

1.

61

1.

Resentin

dienst zynde

14:

Hebbende

1:

60:

1

2:

1„