closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 396: Hebbende van deese Dienaaren Zeedert P=mo 7ber: des

voorleeden tot ult=o Augustus deeses Jaars in het Hos„

het Getal van dien in ’t Hospi„

taal geleegen hebben bekent ge

pitaal geleegen, een Getal dat bij de volgende lijst ver

steld.

bij de Lijst die g’insereert word

toond word.

koppen in daar van

A„o 1785.

A=o 1784:

Septemb: October Novems Sefb: Jannu ebr: Maart Aprl Meij Junij Julij augus„t tet gehel overleed„n

Militairen

16: 16: 15: 12: 12: 10: 9: 15: 17: 19: 15: 16: 172: 7:

Ambagtslieden

2: 2: 3: 1: —: —. 1: —. —: 1: 4: 4: 18:

1:

Arthilleristen

2: 2: 2: 2: 2: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 17:

Leevaerende

7: 13: 5: 7: 7: 6: 23: 23: 20: 11: 12: 16: 150: 4:

Iavaenen

—: —: 6: 9: 10: 14: 7: 0: —: 54:

Te samen

27: 33: 25: 22: 21: 22: 43: 49: 52: 39: 41: 37: 411: 12:

'T Samentrekking der over„

„leedens in Jder Maand

Militairen

1:

2: 1:

_ - 2: 1: 7:

Ambagtslieden

1: —: 1:

Arthilleristen

Zeevarende

1 1 1 - - 1 - 4:

§397:

Vermelde Twee andere notities, onder de bijlagen dee„

de Notities der overleedene en

vertoockene Tienaaten gaan

over

ses gevoegt, het getal en naamen der overleedend en uijt

deese Provintie vertrokkene Dienaaren

De

De

„soek

oner A

het gela