closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'T slot

§404

220

Hier mede dit onse verslag van zaaken eindi„

gende bidden wij uw Hoog Edelens ons te

mogen gedragen aan onse Resolutien welke wij

den 4: Iunij 1ot

van den 10: deeser onder de bijlagen in Copia deesen laten

verseld gaan Terwijle wij ons met alle ontsag en

eerbied Trekene /:onderstond:/ Hoog Edele Ge„

stronge Groot Agtbare Heere en Wel

Edele Gestrenge Heeren /:Lager:s UW Hoog

Edelens Onderdanige en zeer Gehoorsgma Die

nagren /:was geteekend/ H: de Bock„

J: A: Schilling I: W: Schnijder, L: S.

Haga, H: Martens, I: Hogerwaert en

W: J: de Bourghelles /:in margine Amboi

„na jn ’t Casteel Nieuw Victoria den 30: Sept

„tember A=o 1705:

Accordeert

Doruirghelen

t