closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van deserteurs valt niets temel kunnen wij van

den

Peserteurs niets melden en moeten

omtrend

5401

Pannelingen bedeeken dat wij 1

Een Banneling is ontslagen

den 12: Iulij den Jnlander van de Negorij Lima

gen=t AKil, om zijn trouwe diensten van zijn Ban„

„nissement ontslagen hebben.

zo mede een Jnlander §402:

Een onder inlander Gen=t Kerrib thuijs hoorende bo

kerrie uijt het quartier

Forantalo onder Ternaten, die men niet weet om

wat reeden in het Quartier geplaats was en aldaar

reeds 16: â 17: Iaaren geseeten had hebben wij mede zynes

weegs laten gaan.

de geen door de Justitue 403

Dog Een Manslaaff Sen=t Fikander van

gesententieerde Manslaaff Filan„

der van Boegis is na Bouro

gebannen.

Boegis door de Iustitie bij Crimineele sententie

advitain in de ketting verbannen zijnde, na zoodaanige

plaats als wij Convenabelst oordeelden is door ons

na Bouro gesorden, om aan de Iatij plantagie te ar

beijden, denkende, dat dit vrij beeter is, dan uw Hoog

Edelens met diergelijke subjecten te vermoeijlijken

Hier