closeTerug naar inventaris

Transcriptie

231

Batavia

Man zijne Hoog delheidt

Den Hoog Edelen Gestrenge Groot Agtbaren Heere:

M: Willem Arnolde Alting

Gouverneur Generaal

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren Raden.

van Nederlands Jndie

Hoog Edelen Gestrenge Groot

Agtbaaren Heer en

Wel Edele Gestrenge Heeren

Aan uw Hoog Edelens gevenereerde pernanente ordre zullende voldoen be

„vrgjmoedigen wij ons bij deesen appart te specificeeren het generaal getal Dienaa„

„ren met een vergelijk teegens de bepaaling het in weesen zijnde metaal en

ijzere geschut den voorraad van Snaphanen, houwers, en Buspoeder

nevens het getal en groote der in dese provintie te vindene ’s Comp:s

vaarthuijgen gensteert bij de ommestaande

Samen