closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pamentrecking In dit Gouvernement op 4

Gereekent zijn op heeden in weesen Bevonden de volgende

Van de Politie tot Jong Absistenten inclusive

kerkelijke

Geneestkunde

Arthillerij

Militie

Zeevaart

Ambagten

Diverse Dienst doende

Voorts

Volgens de Laalste Bdepatig„

Metale Canons en Draaijbassen

=o

Yzere

_=o

Snaphanen in reserve

=e

Houwers

scherp en

kruijt

Item

Een Chialoup

met Twee Masten als Batavias welvaren

vier Pantjallings waar van

Delft

Een schouw.

De vicloria

Een groote schuijt

Beschermer

Een land df=o

De vrindscha

vier Jollen bij de vaartuijgen