closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233

Aan zyne Hoog Edelheidt

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaren Heere

M= Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Beneevens

De wel Edele Gestrenge Heeren Raden

van Nederlands Jndie

Hoog Edelen Gestrengen Groot

Agtbaaren Heer, en

Wel: Edele Gestrenge Heeren:

Na het sluijten van onze eerbiedige letteren van heeden

ontfangen wij van Bouro het aangenaam berigt dat het schip de

Zilvere Leeuw den 17: deeser de baaij van Caijelie verlaaten

en den steeven na Sourabaija gewend heeft.

Het Extract uijt het Journaal geduurende de legdagen te

Bouro, Een berigt wegens de monstering mitsgaders dip„

treeding en twee Extraten uijt een verklaaring nopens de stuagie

der