closeTerug naar inventaris

Transcriptie

der lading neemen wij de vrheijd uw Hoog Edelens nee„

vens het scheeps groot boek reverent aan de bieden

Wij hadden gaarne gewenscht hoog dezelve de bevinding

op de uijtgeleeverde laading meede bij deesen geleegenheid

toe te schikking, dan de tijd te kort en de pantjalling zoo

spoedig niet kunnende gelost werden zijn wij onmogelijk

hier toe in staat geweest, weshalven wij om uijtstel bid„

den tot in tot in het aanstaande voorjaar

Van Ternaten met zijn Twee maste Chialoup alhier verdree„

ven zijnde den oud koopman en secunde Hemmekan wel„

ke na reparatie aan het vaartuijg, de rijs Batavia waards eerst

daags staat te onderneemen, zoo geeven wy UW Hoog Edelens

hier van ook Eerbiedig kennis.

Wij neemen de vrijheijd ons overigens met alle hoog agting

en Eerbied te subscribeeren /:onderstond:/ Hoog Edele Gestringe

Groot Agtbare Heere en wel Edele Gestrenge Heeren, /:lager:/

UW Hoog Edelens onderdanige en zeer gehoorsame Dienaaren

/:was geteekent:/ A: de Bock, J: A: Schilling, J: U: Schneider,

L: J: Haga, H: Martens, J: Hogerwaard, en W: J: de

Bourghelles /:in margine: Amboina in ’t Casteel Nieuw

Victoria den 2 October A=o 1785:

Accordeert

Dourghelkes

Vat