closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Berigt weegens de vordering der Fortificatien

aan dit Hoofd Casteel ged=t p=mo 7ber:

TGerigt weegens het aangemaakte bij de Arthillerij ged=t 10: 7ber:

Generale Sterkte der Arthilleristen onder

Medio Septemb:

Generale Sterkte der Amunitie aan dit

Hoofd Casteel dato 10: 7ber:

Korte Vertooning van het geplaatste Canon

de dato Medio Jber:

Generale Sterkte der Militairen onder Ma„

die jber:

Berigt wegens de aanweesende Comp:s vaartuigen

onder ult=o August=s

pe

=o

=der selver gedaane togten bemanning

Montuura &=a nevens het getal Ambagts

„lieden en zeevarende op de Equipagie werf be„

„scheijden onder evengem: datum

Notitie van

den Staat der Lagoe in de Soehoese

Bosschen ged=t als seven

Vendu Rol der Restant Lijwaten en Eenige bedor„

„ven d=o uijt t schip de Zilvere Leeuw

op den 2: August=s

ee

_=o _=o

van Twee Rollen frans Zeyldoek op

den 19: Aug=o

Berigt weegens 16941: lb: bedurve en 474179: lb:o slegte Rijst

Amboina jn ’t Casteel nieuw Victoria den 30: September

Accordeert

Jounnelus

sn

van Pag:

van Pag:

42

44:

45:

45:

48:

50:

52:

tot

59:

57.

58: en

59:

59 tot

61.

61

62:

A:o 1785.

tot

en

tot

en

48:

40.

58:

44

45: