closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Agensallig

Jntret winnen„

Sommariam

de Capitaalin

rente

7d:

15946:36.¼

TTransport

100

100:

7d:

Pieter Kapiront

100 -

100.

Jan Bernard Scherff

200

200

Elisabeth Lourenst

1000

1000:–:–

Bequanio

500.

500

F„lo Soenoo

300

300 -

Lie crijnio

100:—

100.

Andries wernike

300

300

Tjang Tonkong

700

700

Jan Jansz

Robbert Egbert Gleidste in

1550:

1550 –.

Jan valentijn Heck

100:

100:

do

rds 20896:36:3/4

Somma

/:onderstond:/ Amboina Nieuw victoria adij ultimo

Februarij

A:o 1785 /: was.

geteekend:/ N=s Eijke secretaris

Saal Reekening van ’t Colegis van Boedemesteren

deser steede nopens de g’administreerd werdende Capitaalen der Tupillen

aanwijsende derselver inkomsten en uijtgave en waar uijt deselve haaren

oorspronk hebben mitsgaders de vermeerdering derselver in den tijd van

Twaalf maanden gereekent van P„mo Maart A=o p=l tot ult=o Februarij deses Jaars Nament„

„lijk

Hek

't geheele Capitaal onder Administratie deeser Camer

heeft met Primo Maart Ap=s gerendeert

rd:s 247428¾

Het welk vermeerdert is als hier onder werd aan„

„getoond, te weeten Ten behoeve der vijp onmondige kinderen van den

overleeden oud Boedelmeester Eein Tjonseeng is ingekomen

2:

1009.15:—

Involdoening en inmindering van ’t Capitaal en In„

„tressen door diverse Debiteuren in Cassa

overgebragt.

196: 2:½