closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

—„

-„

51

-„

30:

De uijtstaande Capitaalen volg=s de Boekjes in dit jaar bedra„

„gen

Rij 534:13

en die van a: p=t maar

„1980:40.74.

zo dat deesen jaare in vergelijking van A:o p.o meerder uijtstaan r=s

154520¼ r:

2950: 37:¾.

Den uitstaande bestaan in het volgende, als

De gedaane beleening aan Diverse Perzoonen in dit

jaar, bedragen:

1556 42:—:

Aan diverse Pupillen hun ouders en voogden af„

„gegeven de jntrest penningen op hunne Capitaalen

geprofiteerd

84: 45: 7/8:

De kamers Inkomsten dewelke involgen der voe„

„gen verdeelt zullen worden; bedragen als volgt

Aan den secretaris voor het houden der Bortes

en het koopen van ’t schrijftuig

d: 30.-

D=t Bode voor ’t bedeenen deser kamer

24.-.-

onder den President, vier Leeden en den secreta„

ris staat verdeelt te worden

57:31½

111:31: 7/8.

23½

1753

rd:s

waar uit blijkt dat het Capitaal der weesen vermeerder is met

1197.14¼

Dus het zelve thans Monteerd

Rrd:s 3671:43 1/4

'S welk zijn origine neemt uijt de Capitaalen van de onder en om„

„mestaande Pupillen, als.

Intrest winnen, te goed hebbende

te zaamen

de Capitaalen kente

Lim: Tjainio

rd.s

20. . r:t

4331.

23: 31:—. rd

Tjon koanko

16: 1½„

28: 15½

1214:-.„

Lim: Djuwko

756:42:1/4.

75642¼

souw Ionko

9 18.-.

9 39¾

19: 9

45. 26¼.

Gui Ckon

215:26¼

170: —: do

Ian Toanko

—: —„

400 —:½

souw Timko

—: –.„

43: —: —:

Tjihainio

260

olie

82 2 36 44½

118461

Lie sjacko

-

28:26:4

De drie kinderen van Souw Holko

300:—:—

Transporteere