closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A:o 1704

1783

_.o

3:

22:

12.

14:

20.

21

Sijte der Particuliere Vaartuijn

die in deeze, Provintie niet thuijshorenden in de

Eijd van Een, Iaar, of Sedert Primo September Anne

passata tot heden, hier ten handel aangeweest zijn

Ea van Batavia, als elders, aanwijsende te ffens

den in en uitvaer &„a als;

8bek

Arriveert van Banda den Hoors Mardijker Noranie per Chiampang van

5: lasten bemand met nog 12: koppen aanbrengende 5: Lasten Rijst, 30: Corandjang to„

„bak, 10: katjes thee, 5: picols wax; gemonteert met 3:' rantakk: 2: snapp: 100: koeg en 1 Pot met kruijt:

den 15: 7ber: retourneert den selven, mede nemende 4: pic„s gebr: vis, 1500: de klappus, 500: boll:

swarte zuiker, en 2: p„s koper Lampen

_„o

komt van Banda aan Iacobus Courtje per Pantjalling met nog 12: koppen

aanbrengende 10: p„s Moeris fijne swarte 6: guinees 6r bl: 4: Corg: mack: kl: 6: pon„

„kos vergulsel„ 7: staven ijzer, 40: p„s Patollen, 20: p„s Jav:s Celassel 20: p„ d:o gingan

6: parkallen br: bl: 6: wiste alemp: 9: dous: messen, 4: lasten Rujst en 7:2: p: wax„, mons

„tura 6: koper Draaijbassen 6: Houwers 4: snaph:, 10: 8: kruyjt en eenige lode en ijzer koegels;

den 2: Decemb: vertrekt denzelven na Banda te rug vervoert 4: picols droge vis, 1000: boll:

Zuiker, 100: bots„s Pinang Ratje en 50: bott„s abier.

9ber

verscheint van Ternaten den Chinees Lauw Lonseeng;, met zijn Paduakan bemand met

12: koppen die niets aanbrengt als een kisje met eenige klenigheden, gemonteert met

2: snaphaanen 10: lb„ kruijten 50: koegels in zoort;

Januari

komt alhier van Batavia over Java ter houw, den Chinees Kauw Kiko, met

een te samarang thuishorende twee maste Bark groot omtrent 70: Lasten 70: Las„

„mand met 28: koppen, en gemonteert met 6: stuk Canon„ 2: Donderbossen 4: snaph: en 50: lb

kruijt de wil hebbende na Banda, brengt tot Negotie aan, van Batavia 50: Legg„s

Arak, 2: kasten wijn 2: d„o Bier 10'000: p: groffe Porceleinen, 10: stux wet Linnen 5. Corg

Chitzen 200: p„s kipers als, van Cheribon, 15: Cojangs Rijst, 2: d„o kattjangs, 2: d„o zout, 50.

pic kattjang olij, en van Samarang, 150: Jav: kl: inz„t 2: d„o d„o tabak en kleinigheeden

den 31: Aug„s Retourneert den zelven na Samarang, zonder Negotie

febr:

komt van Samarang alhier ten houw door levige travaten en gebrecken aan

vaartuig den ternaats oudburger Cap„n Lieut: Feit Landauw met zijn Bar„

„kentijn groot omtrent 100: lasten, bemand met nog 30: koppen en gemonteert

met 6: p„s Canons, 12: snaph: en 500: lb: kruit Negotie 50: Coj: Rijst, 25: Bierpij„

„pen Batav: Arak 150: pic„s ijzer, 150: Corgie Jav: kl: eenige fust Lijwasen, o

zouratse d„o d„o zijde stoffen, en Passementen, d„o Porcelainen d„o vacerlant Pro„

„visien en andere kleenigheden, welke Negotie hij na bekomen permissie gedeelte

„lijk verdebiteert, en zijn gebreeken gerepareert hebbende vervordert

denselven den 14: Maij daar aan, zijne Reise na ternaten:

arriveert.

0

78

17