closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1785:

—:

_: 18.

13:

7:

Maart.

Arriveert van Maccasser, den Chinees Pal Koeijko p:r Saduwakkan van 10: Lasten en bemand

met nog 21: koppen brengt aan 12: rollen fluweel„ 4: d„o swart Catijn, 25: rolle Chineese zijd

stoffen, 35: Corg: Chineese Linnen inz„t 20: Corg„l Boegineese en 20: d„o salajerse kleedjes

16000: p„s zommen en Pierings, 40: p„s grote en 400: kleine Sombreels, 60: stelten verlok

„te Thee Backen, 4: pic„s tarwe meel en eenige kleenigheeden met nog 13. koppen

mans, en 10: d„o vrouwe slaven gemonteert met: 2: p„s Canons 2: Rantacken, 4: p„s snaph.

2: donderbussen, 40: lb: kruijten eenige Rontscherp

de

20: Junij retourneert den zelven bemanden gemonteert als boven vervoert 10. picols Ta„

lipangs;

Maart

Arriveert alhier van Maccasser den burger Diogenes Tawaris met de een maste

Chaloup de Zeekat groot 16: Lasten, en bemand met nog 16: koppen, gemonteert met

2: p„s Canons6: snaph: 10: Pieken, 1: vatje kruijt, en 250: p„s koegels inz:t beladen

met 3: Corgie macc: kleedjes 6: d„o d„o eeusdoeken 5 ½: d„o Chelassen 9: d„o gingangs 30: b

kleedjes en 8: d„o creusdoeken Jav: 2: Cos: zout e2 d„o rijst 2: Corgie Chineese wit Limn

6: roll sw: fluweel, 40 p„s Tamaringde 35: thonnen Clappus blie, 8: d„o gezoute vliest

Jav: 100: p„s Planken 2: Corgie c: bl: linnen 10: kasjes thee en eenige kleenigheeden mitsg„s 9: sla„

„ven waar onder 2: kinderen hij was gedisteneert over Amboina na Banda wa

welk laastgem: Gouvernement den 30: daar aan de reise vervordert, met zijn

restant Negotie, dog komt na eenige dagen van een verlooren togt te rug

verkoopt zijn negotie; en

Actourneert den 11: Aug„s ledig na zijn woonplaats Maccasser,

10

_„

Arriveert alhier uijt Maccasser den burger Jan Hendrik Crookwits

met zijn Pantjalling van 15: Lasten en bemand met nog 25: koppen

de wil hebbende over Amboina na banda tot Negotie mede brengende

20: Corgie Javase 15: d„o gingan en 2: d„o Maccassaarse kleedjes 8: Cojang

Rijst 8: Corgie C: Linnen in zoort 18000. p„s kommen en Rerings, 25.

stene Potten, 20: tonn: en 2: bierpijpen met olie en 10. picols Tama„

„rende, nevens 20: mans en 8: vrousslaven gemonteert met 2: p„s

anetale, 2: ponder 6: ijzer 1: r„t stukken, 8: snaph: 4: Absegajen, 100: lb„

kraugt en 50: p„s Rondscherp

den

18: Junij verstrekt den zelven weder direct van hier ledig na Maccasser

bemand en gemonteert als boven

21:

_„o

Vertrijft alhier van Maccabser den Chinees Oeij Pauwko, met een, Faduca„

„ken groot 9: Lasten; en bemand met nog 15: koppen, de wil hebbende na

Terraten; werwaards na dat zig van een stuurman heeft voorzien;

den 4: April vertekt, zonder hier its te verkopen;

11. April arriveert alhier van Ternaten met zijn Chaloupje van 25: lasten,

bemand met nog, 20: koppen, den Chinees Jou Tjoekoe, met 1: Corgie

Moris bruijn blauw tot Negolie, gemonteert met 2: ijzer stuckjes van 1:

lb: 2: Rantak 3: p„s snaph„ 2: pistol: 25: lb: buskruit en 50 kogels int„

retourneert

1.