closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16:

A„o 1780

1785:

17:

30:

Paccapen Van Een Mast.

Da Chinden Gud Foanio

Desemb.

Onderneemt den Chinees Oan Tebeeng met dit Vaartuig bemand met

nog 18: koppen de ruse na Ternaten en vervoert derwaards ten handel

10: Corg: Pattalese kl: 2: d„o chin: Linne, 10: d„o Jav: kl: 1: d„o kledjes inz:t 1: d=o

witte kousen, 5: roll: mantelstoff inz:t 10: bondels C: garen, 300: bol.

„len zeep 50: p:s kleine sombreels, 300: boll: swarte zuiker, 20: p:s klene

quispidoors, 2: kelders Liqueren, en 150: bott„s Caapse wijn tot defentie

6: p„s ijzere Canon van ½ lb: 7: p„s snaphanen 1: p„ Piek, 1: p„s Houwer:

150: D„ buskruit, 250: p„s koegels inzoort en 20: p„s Druyjven

Komt den 21:' Jann: 1785: te rug, met 2:e picols wax en 4: lasten mmanadose Rijst

Maart

Steven deze Chialoup onder den Chinees Que Komko, en bemand met nog

19: koppen na Banda ten handel vervoerende 5000: p„s oude klappus

2000: ternaatse Flambouw, 1000: boll: sw: zuijker, 2: piC: Ternaatse

tabak, 1: pic: koperdraat, 10: vaten Olij, gemonteert met 6: pijzere

Canons van ½: @: Caliber, 7: p„s snaphanen, 100: d„ buskruijt 250.

p„ koegels inz:t, 1: p„s Houwer en 1: piek dog komt na eenige dagen van

een verloren reise te rug

MMaloupen van Een Past te Samen

1:

1:

31

Sroot ous

Lasten Jaren

6:

20: