closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A 1704.

„„ —:

24:

Paljallings voerende Ean Htaar

SS Cinatn Fan Smnio

Vertrekt dit vaartuig onder den Chinees Ian Heeng, en bemant met

20: Septemb.

nog 21: koppen na Batavia. niemt mede, 1000: rd„s aan Contant

gemonteert met 3: p„s ijzere stuck, 4: p„s snaph: 2: p„s Pieken, 100: l„

butkruijt en 25: akoegels int

ritourneert den 27: Decemb: en brengt aan van Batavia, 2: Corgie Chinees Linnen

o

2: d„o Chitsen enz„t 2: d„o Neusdoeken, 1: d„o Chelassen, 3: d„ zouratse kl:

1: Picol garen, 2: stuk Guinees, 1: bier pijp Blauwsel, 30: p„s Choubreels

groot en klein, 20: dousz: Messen tu z:t 5: riemen papier en 2: pic:

wax en van Java, 20: Cojengs Rtijkt, 15: piC: Poeder zucker: 2: Cor„

„gie Jav: Fabak, 25. d„o d„o kl: en kleenigheeden

Den esfstent et Hestand vaen beije Sham Llonarat Coges

Iuli

Is dit vaartuig onder den eigenaar, bemanc met nog 15: koppen na

Bonio, Manipa en dies agterland vertrocken, mede neemende 12: p„s

Baftas br: bl:, 2: p„s karikams kl: rode 1: groot werpmet, 2: d„o Vick

metten; 1: koper staande Lamp, 20: matt: zout en angekleenigh

Dejentie, 2 ijzere Canons van 1: lb„ met Rampaarden en toebeho„

ren, 6: p„s snaph: 1: Fistool, 10: p„s Handgranaten ƒ 50: p„s ijzere koegel

50: ps druijven, 50: p„s gevalde Cardoesen 25: donverscherpe Pattroo

„nen, 2: kardoes kokers 4: kruit Lanth: en 1: kruijthoorns,

Den

8: september retourneert enselven te rug aanbrengende 2000: p„s toemantagoe

12: Lasten Padij 1: picol Visch, en 4: d„o dinding,

18. 8ber

Doet dit vaartuig weder een Togt na voorsz: Plaatsen, bemant en

gemonteert als boven. Negotie 3: Corgie Baftasbr: bl: 3: d„o Java

aleed:, 1: kist met Porcelenen int„t 5: lb: Coralen inz:t en 12: groff d pippen

Is den

30. 9ber: aangekomen en heeft tot Negotee mere gebragt 12. last padij 2: p„s

Dinding 2: d„o v7sch, 1130: Soem: sagoe en 11900: p: droge jagons

7: 7bek

Oncterneemt den Jnlander van Bouro Tikana, hier mede bereete

na voorsz: plaatzen bemanden gemonteert als even, vervoert 4: Corgie

Baftas er: bl: en eenige Jav Lijwaten

retourneert den 10: febr: 1785:, en brengt aan 1200, toem: sagoe, 2500.

p„ Jagons en 1½. picols droge vissen

7: Junij

Roet dit Vaartuig onder den eigenaar een vierde togt na Manipa

en Bonca bemant en gemonteert als voren, neemt mede, 2: sorgie

battas br: bl: 3: d„o Java: gestreepte„ 1: d„o sarongse 5: p„s guinees gem.

gebl: en 10: stux Chinaslinnen

arrilveert den 16: Aug„t met een Lading Sagoemeel, Padie een kleinigheden

Transporteere

2:

1.

1.

15.

troot oud

Lasten Jaren

3.

20.

2.