closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4:

Tlampangs.

Den Chinees Tjo Hianko

A:o 1784.

Septemb.

Vertrekt denzelven hier mede, bemand met nog 9: koppen, na t Gouverne„

„ment Ternaten, en vervoert derwaards ten handel 4300: p„s kommen

inz„t 1300: p„s Pierings inz„t 100: p„s schotels inz„t 2½: Corgie Ay„

„nees Linnen witte 2½: d„o d„o d„o Blauwe 2: d„o Jav: kt: 10: d„o Chilas.

„sen, 100: Boll: Zeep, 4: p„s Guinees gem: gebl: 2: p„s Hoeden, 2: kiem

grooten klein formaat papier, ƒ 2: picols kopere 10: d„o ijzere, 5:

Last zout Pot efentie 6: p„s snaph: 5: bott„s kruit, 380: p„s schaph:

5: bott„s en 1: Assegaai

Arriveert den 1: Jann: 1784: te rug met 4: p„s Guinees gem: gebl: V: Bier„

„pijp Olie, 2 piC: wax

1785:36.

Maart Stevend desze Chiampang, onder den eigenaar, bemand met nog 13: kop„

„pen, na Banda, ten handel vervorerende, 5000. p„s mopsteenen, 2000:

1p„s oude klappus, 4: vat: olij, 100: ps Goemoets Bosses, en 100: Bott.

swart suiker, gemonteert t met 16: p„s snaph: 200: p:s koegels, 4: bott„s

kruit en 1: Aek-dog komt na eenige dagen van een verloren rase te

rug-

Vertrekt vervolgens na de Noord van Ceram tot Sawaij, en op de te rug reise

herwaards verliest den eigenaar zijn vaartuijg en goed door storm en onweer;

=:ult„o Augustus Sedert 7ber: Anno passato tot heden, is in onderscheide togten met nog

soortgelijke vaartuijgen.

zijnde te samen Chiampangs

en met Opgeboeijde Crembaijs,

Mitsgaders met eenige kleene Orembazen en Prauwen Bin„

„nenlands, door Burgers, Inlanders, en Chineesen ten Handel ver„

„voert, na de Comptoiren Bouro, Manipa, Lariccrie, Hila

Haroeko, Saparcria en dies Ruijten Fosten, mitsgaders na

Cerams Binnen cust te weten Loehoe, Piroe, Panoenor, Caij

„60b0: tot Camariang, het volgende, namentlijk,

1279: p„s Lijwaten in Z:t sComp:s Forterings en Particulier

112: Salemp„t br: bt:

46.

D„o Gem: gebl:

21 Tuinees br: bl:

14: _„o gem: gebl:

95: Bastas br: bl:

80: Pancall: gem: gebl: en br: bl:

346 tatt: Cattorne garen

1382: p:s macc: Boetorse en Salajerse kledjes

4313. 1av: kleedjes, farasse en Sarongs

13:

14:

=van 1:

tot 3.

12: Lasten

1.

verte

Groot van

1. tot 8.

Lasten

35