closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ao17844

20:

October

P„r Tansport

Den linees 1710 Tjeen.

Vertrekt den eigenaar met deze Pantjalling, bemand met nog 6: koppen, na

Cerams binnen Cust, Loehoe, Siroe, Panoenoe, en Caijboboe neemt mede

6: p„s salemp„r Er: bl: 3: p„s Salomp„s gem: gebl: 2: Corgie fel: inz„t 1: d„o

tjete, 1: d„o Jav: kledjes, 10: p„s macs: broeken 12: p„s messen, 10: p,s Parrings

nevens eenige kleenigheeden, Tefentie 4: p„s snaph: 3: bott„s kruijt

en 30: snaphanen koegels

komt in November te rug met een lading Sagoemeel, en eenige mindere levensmiddelen

Patjallings te Samen

5

1

6.

Troot ons

Lasten

Jaren

20

4: