closeTerug naar inventaris

Transcriptie

170

Welk montant in twee keeren volgens ordonnanties van den 27: Januar

p=leeden en 12: deezer in ’s Comp:s Cassa in overgebragt.

waar meede in hope van aan de Zeer G'eerde Jntentie van uwel Edele Achtb

voldaan te hebben, wij met de meeste veneratie ons noemen /:onderstont:/ We

Edele Achtbaare Heer /:lager:/ Uwel Edele Achtb: onderdanige en Trou„

„schuldige Dienaaren. /:was geteekent:/ J: W: Schemeringen L: Hoedt, /:in„

margine Amboina aan ’t Casteel Nieuw Victoria adij ult:o Augustus A„o 170.

/lager:/ in Cassa overgebragt door /geteekent:/ C: G:s Hindemith p=r secret:s

Aan den wel Edelen Agtbaren Heer

Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie.

Wel Edele Agtbaaren Heer

In nakooming riwer wel Edele Agtb: Zier hoog gerespecteerde ordres, zo

heeft den needrigen teekenaar deeser, d’ Eere bij te vertoonen, wat er sedert

anno passato tot heeden zo aan ’s Comp:s Fortificatie als andere verrigt is te weten

De voering van de wal, van het Bastion retrecht welk in anno vergange

tot de helft gevordert was, is tans beneffens dies Aprie ten vollen veltooid

verders zijn meede de volgende werken voltooid, als de voering van de

wal met dies April van het Bastion Zeelandia.

De wals voering van de Batterij Orange.

De wals voeringe van de beneede Flang beneffens dies April van het

Bastion Hollandia.

De valbrug met dies steene Hoofden, voor de Casteels Landpoort Een

voorgalderij