closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8: p:s Naafbalken

1347 lb: schroot

85 p„s spaak hauten

2: Neiptangen

3. spetie kisten

137: Ten koegels

93: lb: speijkers

498½ bk: Patron papier

3. ps streik beijtels

31: p:s Pomp Schulpen

2: „. speiker hamers

466:½ lb: Tistol koegels

5. stek beytels

17832. p:s Scherpe Schnaphan Rittronen

6. schaaf beijtels

_: Pistool

300:

19. spak wielen

_:o Musque ton

579.

6: Timmermans Dissels

lb: Schnaphan koegels

1112

140. p:s stalle Cannon boore

3. Treck saegen

937½. lb Salpeter

½ rdl: Zeijldoeke

98: swaffel

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria den 10. September

1785: /:was geteekent:/ T: M: Streck.

Kort Vertoog van de Naamen der Bastionsen Bat„

„tarijen En Geplaaste Canons te weeten.

Op te Bastion Hollandia

2: p„s Metaale Canons van 24:

lb: C:

1.

18:

2:

8:

2

4.

2. ijzere

18:

2

8

_=

1:

_

6:

Op de Batavij Nassauw

5 p:s ijzere Canons van 12. lb: C:

5:

8.

Op de Bastion Zeelandia

2: p:s ijzere Canons van 8: lb: C:

2:

6:

verte

d