closeTerug naar inventaris

Transcriptie

JIa

1

1:

1.

2:

4:

5:

2:

2.

2

3

3

2:

23

1

2:

2:

3:

2:

5:

1

3

3:

8.

4:

4

3

2:

22.

8.

2

1

4:

4

1

11

4:

4:

3

3

2

4:

41.

1.

1

„„

Op de Batterey de Beschermster

6:— lb: /:

metaale Canons van

4:-

12. /1. „.

_o

Yzere

6:

_

op het Bastion uijtreght

metaale Canons van 6: lb: C:

4:

12:

Yzere

8

_

_

6:

_o

_o

op het Bastion vriesland

van 6. lb: t.

Canons

ijzere

4:

op het Bastion overijssel

ijzere canons van 12:' lb::

8

6

_

4:

_o

op de Batterij willen de veijfde

Canons van 8: lb: C:

ijzere

4:

op het Bastion Geldria

Canons van 18: lb: C:

9

ijzere

12

8:

—5

16.

op de Batterey Orange

Canons van 8: lb:

izere

p„s

n het Bastion grooningen

Canons van 8: lb: C:

yzere

p„s

6:

op het Hoornwerk aan de Oostkant

Canons van 12: lb: C:

izere

8

6

op het Hoornwerk

Canons van 12: lb: C:

6

ijzere

8

6

Baltion Zeelandia

2

op de avancee van

lb C:

ijzere canons van 12

p:r

6.

aan de Burger wagt

Yzere Canons van 8: lb C:

p:

op de Post Laehae

36: lb: f:

metaale canons van

ps

18:—

_o

ijzere

12

_o

8

_=o

_o

op de Post waijnitoe

ps

C:

metaale Canons van 36

inte

18

ijzere

182

_:o

0:

op de Post Baquala

C:

Ysere Canons van 3: lb:

ps

2.

op de Post Alang

izere Canon van 8: lb C:

p:s

P„ Jer Cukjes van 14„e

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria adij medio September A:o 1785 /:was geteekend:/ I: M: Streck.

Generaale

5

p„s

p„s

p:

k

p

49