closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Generaale Sterkte der Militairen, zo Euroh

Leggende en Trese.

De Europeesen

Dien

0

Aan het Hoefd Casteel.

2:

1: 1„ 1:

In de Edele Heer Gouverneurs wagt

Aan het Hoornwerk

:„ —:„

Aan de Bastion Groeningen

—.

—:„ —:„

—:„

op Pest Baquala

—:„

–„

op Post Allang

—„

Post Laha

65

—. :„ —„

op Post waijnitoe

—:„ —: —„ —„

op Post Hoetoemoerij.

—:„ —„ —:„ —:„

op Post Nussanive

-„

op Post Laanij

Op de Subaltheerne buijten

Comptoiren

Op Hiela en onderhoorige Posten

op Saparoua en onderhoorige Posten

op Haroeko en onderhoorige Posten

op Lavicque en onderhoorige Posten

—:„

op Bouro

op Maniepa en onderhoorige Posten

- :„

Aan de fortificatie werken

—:„

op de Respectieve schrijff Comptoiren als Leeringe

2.

1„ 1:„ 1:

Totaal van het Gansche Guarnisoen

Het guarnisoen moet over de geheele Provintie Amboina bestaan volgens de Gemaakte

bepaalinge bij memorie van menagie van Primo Maij 1753 en de nadere Amplu

atien bij hun Hoog Edelens Gerespecteerde Missieve van 31. xber: 1756. 24. xber: 1761. 8: xber:

1775. meede gereekend de 100: gemelde voor de bekruijsingen.

Het Zele bestaatin

Dus Manueert.

over Compleet

/:was geekent:;

:„