closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van MensJschriringen.

nevens onbequame

en wapenkamers goederen

rd„s 165: 45: ingenomen

Inlandse Saken.

den Heer Gouverneur draagd een getaal en lanskundig persoon voor

op, de buijten Comptoiren mag een boode maar gesw: klerk zijn

„Anthonij. Petrus Mamusama aangesteld

den crangkaij van Grootsative op versoek ontslagen

en een ander aangesteld

Een Radja over Ameth

in steede van zijn overleeden zoon aangesteld -

er komen eindelijk twee pretendenten om het Regentschap te Laricque op

het Hoofd van Laricque gelast den Heer Gouvneur van alles te elucideelen

draagd bij berigt een en Rimpattij Elij voor

die aangesteld word

een anders Jnlanden

voor drie Jaaren na Bouro gerelegeerd

een ander pattij

over Nalahija verkoren

gestadige klagten over den pattij van waije

breedverriger bij Resolutie van den 4: Julij

fcurceeren uit de wreedste knevelarijen

en vergaoering gebleeken

de klagten der dorpelingen zijn gegrond bevonden

bekende waarscheijd dier onderzaten

den Regent, verleid de Regeering

woord om het getrouw gedrag van zijn vader verschoond

den ouden en Jongen Regent gedimoveerd

en een wettige en beminde afstammeling aangesteld

den orangkaij van de Pas Baguala op zijn versoek ontslagen

noodzakel in de bewilliging

de geleeverde houtwekken door de Regenten genoteerd

de conferentie Notulen

zijde Resolutien van 4: Julij in 10: Augustus ingelijft

5

Jatij Cultuure

de Rapporten der Jatij boomen zijn de resolutien van den 4: April en 11: Maij ingelijk

korte vertooning

de vereijsschte attentie op dit articul is het Hoogd te Hila en de Residenten

van Bourd en Manipa gerecommandeert

Pag

417.

410

507

508.

509

510.

511.

512.

513.

514:

515:

516.

517:

518:

519:

520.

521:

522.

523.

524.

525.

526:

521

364.

365.