closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ten

Iang 417.

525

52

52.

364.

365.

2.

12.

14.

5.

11

51

19

Kerkelijke Zaaken

eenige scheelmeerter verplaats

gecommitteerden tot de groote Cattechisatie benoemd

kerk visite gereguleerd

hertaling van het versoek om twee schoolmeester

het capitaal der kerk middelen bedragt rd„s 6409: 6¾:

Seproosen

de Reekening der Leproosen bedragt rd„s 3663: 34:

het getal derzelve zijn 24: koppen

Negotie Boeken.

de Negotie boeken

zijn. volgens berigt, geconfronteerd en de erreuren geaddresseerd geworden - -

den tweede teekenaar op versoek gequalificeerd

om de boeken te sluijten

zonder te wagten na die van Manipa

dewelke egter eenige dagen na dato zijn ontfangen

hier diter eenige inpedimenten toegebragt

en men i0 genoodzaakt de Pantjalling vroegtijdig te depecheeren

weshalven het vertoog van Lasten en winsten bij nadere occadie zal overgaan

gelijk ook de aantooning der generaale restanten

men hoopt op 14: 1: lb„ goedkeuring en deze voorzong

Paucen

de waguleboom bedragen

in alles 292210. stammen vide samentrekking

en den aanstaande Nagul oogtt is op 3106: Bhaaren geschat

waar toe twee scheepen behodigt zijn

verzoek om twee scheepen

en zoo Hunne Hoog Edelh:s gelieven, nog een schip over Banda, Saparoua te laase

aangieren

10

Tang 496

497:

498.

499:

500:

501

428:

429:

430:

431.

—.

—.

432:

356

357.

358

369:

„1

360: