closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verhoop

den verkoens is reeds bedeeld

darg

342.

de verdebiteerde Lijwaten in een rond jaar hebben 80¼ prC„t winst opgeleevert

343:

nader prewes genomen op den 4: Julij

344.

de koopers tot utto/ 7ber: Credit verleend

345

de overblijvende giemeesen oude zoort na de subalterne comptoiren te zenden

346:

d’op den 14: daar aan verkogte Lijwaaten etc: ket ƒ1798: 11: heeft aanwin at ƒ2329: 5:4: opebragt

347:

eenige Guineesen oude zoort na de pecerij gevende Hoofdijen versonden

348

tegens rd„s 13: 't stuk

348

den winkelier gequaliticeerdom het Restant teeg„s rd„o 13: en 15 i:t van de hand te zetten

349

den winkelier tragt de onmogelijkheijd te beweezen

350:

en doek nevenstaanden voorstel

het eerste poinct als gepart voor tedragen

351.

Edog het andere

352:

aan Hunner Hoog Edelens vrij wijzer dispositie overgelaten

353:

den winkelier is ook gequalificeert om de gemeente met Caneel wooten, en Zeepte gerieven

354:

Egter alles ter vorkomene goedkeuring van Hunne Hoog Edelheeden

„355

Vreemde Natien

van d’ 9: scheepen die men gespargeerd heeft gezien geweest te zijn

548

is geen vaste tijding ingekomen

Pacoe Boomen

den verkoop van Lagoe boomen heeft rd„s 1099: 12: opgebragt

361:

volgens overgaande berigt

362.

blijkt dat er 1150: boomtjes aangeplant zijn

1863.

Hel Teschrijving

de zamentrekking der zielen gaat onder de bijlogen over

502

’t getal derzelve

de beklaaglijke ter stand der pokjes

503

heeft veele in geteekenen weg gesleept

503.

3573: zielen door de pokses gesturven

504.

is aan het Hoofd Casteel vermindert.

505:

dog Continueerd nog op Ceram

reedenen waarom geen Cerammers aankouren

—„

Sijoomans

EerstenKlerk