close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0028

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verhoop

den verkoens is reeds bedeeld

darg

342.

de verdebiteerde Lijwaten in een rond jaar hebben 80¼ prC„t winst opgeleevert

343:

nader prewes genomen op den 4: Julij

344.

de koopers tot utto/ 7ber: Credit verleend

345

de overblijvende giemeesen oude zoort na de subalterne comptoiren te zenden

346:

d’op den 14: daar aan verkogte Lijwaaten etc: ket ƒ1798: 11: heeft aanwin at ƒ2329: 5:4: opebragt

347:

eenige Guineesen oude zoort na de pecerij gevende Hoofdijen versonden

348

tegens rd„s 13: 't stuk

348

den winkelier gequaliticeerdom het Restant teeg„s rd„o 13: en 15 i:t van de hand te zetten

349

den winkelier tragt de onmogelijkheijd te beweezen

350:

en doek nevenstaanden voorstel

het eerste poinct als gepart voor tedragen

351.

Edog het andere

352:

aan Hunner Hoog Edelens vrij wijzer dispositie overgelaten

353:

den winkelier is ook gequalificeert om de gemeente met Caneel wooten, en Zeepte gerieven

354:

Egter alles ter vorkomene goedkeuring van Hunne Hoog Edelheeden

„355

Vreemde Natien

van d’ 9: scheepen die men gespargeerd heeft gezien geweest te zijn

548

is geen vaste tijding ingekomen

Pacoe Boomen

den verkoop van Lagoe boomen heeft rd„s 1099: 12: opgebragt

361:

volgens overgaande berigt

362.

blijkt dat er 1150: boomtjes aangeplant zijn

1863.

Hel Teschrijving

de zamentrekking der zielen gaat onder de bijlogen over

502

’t getal derzelve

de beklaaglijke ter stand der pokjes

503

heeft veele in geteekenen weg gesleept

503.

3573: zielen door de pokses gesturven

504.

is aan het Hoofd Casteel vermindert.

505:

dog Continueerd nog op Ceram

reedenen waarom geen Cerammers aankouren

—„

Sijoomans

EerstenKlerk