closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inliding

Aan zijn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gestrengen Proot Agtbaaren Heere,

A„r Willem Arnold Alting.

Gouverneur Generaal,

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren Raaden

Van Nederlands Jndis.

Hoog Edele, Gestrenge Troot Agtbrre Heerl„

Wel Edele Gestrenge Heeren

§ 315:

Van het geene na de depeche der Scheepen de Negotie over

Banjermassing en Ouwerkerk over Sourabaja mitsg„

de Particuliere Barcq de Adriana Jacoba over Mac„

cassar met onse nederige advisen van den 30:e April, 25: Maij

en 15: Junij. deeses Jaars, welkers behoude rijse en Geluckige

bestelling, wij hartelijk wenschen, in dit Gouvernement voor

„gevallen, en in 's Meesters dienst verrigt is, UW Hoog

Edelens

„1