closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

20

1

13496 lb

134268

K:

30

db

25

500

1000

p

50000

40000

1400 Ataken

2200

bossen

p.s

50

12

18

90

24

60

4

24

200

26

41

6936

206000

15500

12

—½

—½:

1:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

04

24 69/5c0: Bh: Garioffel Nagulen

824 7/160

2720

A zijn Inlands

12: 15/160

41

olij Cajoepoetij

15.

504

lij en o lllamang

127

72

421

olij Sassafras

30

100

Lignum Sassafras

½

23

7

geconfijte Moernagulen

366

1108

Adappen

220

742

Gabbe Gabben

120

—„

396

Houtskolen

140

—.—

7162:

Lond Inlands

110

—:

363.

wiltrossen Goemoets

14

/5

467

ijzertrossen

_=o

573/5

190

1

Balken lang 24. v=r dik 8: â 9 r=m

60:

24: 3/10:

4

Lassij balken lang 23 â 24: v=m d=t 7: â 8: d=m

108

356

9

SJ aipen

12: v=m d=r 5: â 6: d=m

15.—

43

142

14

Nanijpoelen 18 2½: d=m

45

–„

140

10

Wulken

16

8 -

32

/5.

106:18

Jatij Balken

—„

96

311

10

Ambonse Dakribben

30:

99

Lingoa

A=o 164 17 v=r d=r 6 a 7: d=m

10:

33

Asbalken lang 12 v=m

d=o 8 â 10: d=m

49

5/80

164:

1

M

of

173 /5 lasten kalk

032

3/9

2746:1.

po

Mopsteenen

720

2376

72.

Dak en vorstpannen

120

390

80

10

Halve Leggen .

21

1901

39

10

Rood en

Chineese Naijgaren

Blauw

.

1 2: —„

14

4

D Huijsen en Erden, als

stux

van den onder hirurgijn Cornelis Caspersz:

6

300

:—

ƒ

990:

Boekhouder Carel Godlsel Hindemith

252

- 831

12.

overleeden Resident van 'Compt: Manipa R= E=t Gledstein

576:

2890: 16:

presenten Resident gem: Comptoir

C: W=r van Capelle

330

1089

—.

Onderkoopm: en gew: Soldij Boekh:

H=k Marterts.

540

—:

„—

1782

Boeth: en Negotie ofr drager

N: M: Noa

210

693:

——„

—.

vaandrig Milltair

A=o Bernard

420

—. —„

1386: —:

Boekhouder

Jan Hendriksz

240

798

–.–„

zergeant.

C=t C: Scheser

240:

-„

492.

de wed=e van den Capitain der Burgerij 1=e Meijer gen= Juleth Rihatta

876

–„

2890

16:

mt: opperschoolm: Is Sapumno Anna

_=o

480

—:

—:

1584

Aan de onderstaande Crediteuren weeg=s de door hunlieden in A p= aan D E: Comp. geleeverde Mop=

steenen en Equipagie Goederen die bij de Jongst afgeslotene boeken te vooren staan; als

Door den Equipagie Meester Kulk, voor

p=s

ijzertrossen Goemoets

D=o 115 1/5 ƒ380

3.—

wiel

_o

11669

205:18:8

ijzer

A

_o Hollands

247: 10:

75.

252:

2/5

11:8

831

Door den Lieut: der Chineese natie Dimdjoeko voord geleverde Mopsteenen over 120000 p=s

432

1425:

12:

de Chineese vrouw Naij Bie

75000:„

270:

891

de wed=e van den Capitain Chinees N70 Jauseeng

60000 -

216

16:

712.

Den oud Capitain der Burgerij Lodewijk Melchior Knop vo 00000:„ Mopsteene

216

712

16

––„

91

omma d: 10544

1:„

160:

ƒ34962

Betrekkelyk

Dir

1

den ver„

de verdebt

rond Jaar E

op geleever