closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vertrek

§ 340

en derzelve als onbequaam na

Batavia gezonden

„overige zijn niet toerijkende tot

e nodige diensten

herhaling van het eerbiedig vertoik

om een bacq en nogien of twee

pantjallings

den inkoop in een rondjaar be

„schreeven

5341

18

van Vaartuijgen.

Vier Jollen bij de voormelde Pantjallings, en

Vier Jollen inwaarto.

Door het agterblijven van de lang beloofde Chialoup

de Eensgesindheid en het gemis van ’t Batavias Welvaaren,

mitsgaders de afzerting van de tans vertreckende onbequaame

Pantjalling De Victoria, dusij deese Proventie miet

meer dan drie Pantjallings, waar van de Delft in Ao 1770: ge„

„bouwd meede als zeer oud en Cabucq is, overig blijvende dewelke

en ’t geheel niet toerijkende zijn, tot de vereijschte diensten, waar too

ze hier benoodigt en g’emploijeere moeten worden zodanig als

wij bij § 4: 5: en 26: van onse voorjaarsd advisen aangehaald

hebben, te meer, daar het buiten verwagting zeer Groot uitge„

vallen Nagul gewasch, dezelve in bijds van de buijten Comp„

toiren dienen afgehaald te worden, noodzaakten ons der halven

andermaal ons eerbiedig versoek te herhaalen, om geriefd

te mogen worden met een groote Barcq van 90: tot 100: voeten

lang van een Laspoort voorsien en met nog een a twee Pantjal„

Cings.

Geduurende den Loop van t Jongste Boekjaar of Seebert Primo

Sepatember anno passato tot ult=o Augustus Laastleeden

bestaat

Den

Inkoop in

11