closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23.

Het

§ 357:

Dij

Pagul Sewasch, beloofd voor dit laate

in den aanstaande wagul oogst

is op 3106: Bharen geschat

na en vroegere voorjaar, en zeer apulenten oogst van Bharen

3106:—: of 1708300:—: ponden, dewijl na een herhaalde gemaakte

Calculatie de Inlandsd Regenten op de Respechive Negorgen

te weeten

„buijten eenige toevallen, het zelve begrooten,

Bh: 536: of ponden 294800

Aan dit Hoofd Casteel op

235: 129250:

F Hila

1455: 800250:

Saparona en Nussalank

665: 365750.

Haroeko

215: 118250:

Laricque.

Stk: 3106:17 sorn: 1708300:

Dus te saamen als boven

De apparentie tot deesen ongemeenen grooten oogst, wijnig ver„

5358:

met

schillende, die van A=o 17 9/0 en 17 3/7: durven wij veronderstellen

dat door geene apstaculen zullen kunnen verdwijnen, gemerkt

de gemagtigheid zo wij der teegen als drooge mousson die wij

tot heeden hebben mogen ondervinden.

En aangezien deesen aanmerkelijken insaam, die gelijk de onder„

§ 359:

vinding veel tijds leerd en ook bijsonder dit gewasch schijnt te

voorspellen, de Calculative opgave verre te boven te zullen gaan

mogen wij egter om de versrakking der Negorijn door deve nog

gerasseerende kindersiektend, dit maal niet wel meerder gissen

als de op gegeevene 3106: Bhaaren welke quantiteijt den

minsten

n

.