closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Samentrecking an Nagul Boomen mn A:o 1707.

vrugt„

datijs.

half Jonge

sum„

820 genes

wass:

marin

Onder ’t Hoofd Casteel

694

32049

11933

10689.

54671

Te Hila

571:

22399:

1707:

2285:

26391:

Saparoua en Nussalaut

1417: 88533: 14684: 8262:

111479:

Haroekoe

816: 29026: 18740: 29999

77765:

Laricque

248: 11966: 3995: 5943

21904:

Te Saamen

3746: 103973: 51059:

57578:

292210.

Vergelijk der Nagul Boomen teegens de bepaaling bij

3

Hun

Hoog Edelens Missive van den 19:

December 1780.

Patijs vrugtd: halwag

Summ

Volgens de bepaaling

zijnde 100: bormen per datij of

3803: 200600: 180300: 38080:

Jn dit Jaar van 1787:

bevonden

376 183973: 108237: 2922:11

dus thans

57: 16027: 72063: 88090

minder minder minder mindet

Waar bij nog voegen een bereekening van 150: vrugtdragende in

50: half wastene en Jongeboomen over het present getal van

3746: datijs met het in weesen bevonden getal der Boomen.

halfwassend en

Datijs. vrugtdragende

Jonge boomen

107300:

3746: —187300:

bevonden

108237:

3746: 183973:

79063:

3327:

minder

minder

Het

in den ec

is op 31