closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na

is eene ordonn: bij den winker twee

maal ingenomen

1425:

welke thans geredresseerd zijn

en het te veel afgeschreeven in

Cas voldaan

§ 426.

de acten van borgtogten zijn

geseponeerd

gecomm: in eenige admini

„stratie benoemd

5427:

de rapporten van den generalen

opneem

36

winkelier, De Bourghelles, ontdekte

onsen Hoofd Administrateur Schilling

dat in de maand xber: A„o passato bij de teekening

van de winkel een ordonnantie van belasting

over monteerings tot ƒ 1628: 12: door gem: Band„

„geman dubbeld is ingenoomen geworden als

eens na behooren met swaar geld, waar op geen

winsten bereekend zijn en nog eens onder de verstreck„

„te soldijen waar op na de ordre de winsten beree„

„kend waaren

Wij hebben op het desweegens gedient Berigt ter

setting van den 10: Augustus L:L: dit abuis bij de wind

kel boekjes laten redresseeren, dog het te veel afgeschreevene

gemerkt den geweesen winkelier Bangeman daar door

verlijkt is geworden, door zijne gemagtigdens den fiscaal

van Hamel en Cap: Militair van Iuericke in Cassa

laten voldoen.

De acceptatie van Coutie onarissen voor persoonen welke

in sommige buijden Posten gesteld zijn, en het benoemen van

Gecommitt„s in dieverse Administratien zijn verrigtingen die wy alhier

nooteeren en waar van onse besluijten van den 2: 15: Junij 28: Julij

en 31: Augustus nader gewagmaaken.

Den Generaalen opneem na usantie onder ulto Aug„s J: L: i

alte

10

aar