closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1 S

n

14

2a1

te

ie

versch

oscE:

no

den

hij

in

77

Vleesch, voor groente Gort of Rijstsoep, twee maal sweeks

laten geschieden.

En om den Hospitalier hier toe in staat te stelten hebben

wij insteede van de reeds aan hem toegelegde 7: Stuijvers 's daags

„t 9 sver: daags voor ieder zie„

voor ieder zieken thans 9: stuijvers 's daags naam ’t voor„

ken toegelegd

beeld van Banda laten verstrecken.

5455.

Het verder voorgestelde als zout vleesch spek, Arak

tammer inde, suijker fransche wijn thee Hollandsche

het overige naden voorraad

te reguleeren

Azijn en Buskruijt en een maatige quantiteijt en voor

zo verre aanhanden is

§456: De Muilen met dikke soolen tot een quantiteijt van 40:

paar muilen van Javate

paaren, zullen wij van Iava Eijsschen:

eyschen

De Combaarsen, wijl reeds 20: pees zijn afgegeeven, nog

A41

Laaten

nog 20. p:s dekens afte geven

10: paars te verstrecken.

En voorts nog uit ’s Comp„s kleede winkel.,

§ 458:

4: stukken guinees en

stucken guinees gem: gebl: tot 40: hembden.

4:

12: p=s salemp:t

d=o Salemp„o bruin blauw voor 2 42: Cabaijen en

7:

5: d=o Salemp„s voor 40: onderbroeken om door den Hos„

pitalier aangemaakt en ingereedheid gebragt te worden;

„§459:

neevens nog een slaaf en starm Veevens een slaaf en slavin uijt ’s Comp„s slaven Quar„

„tier

gen

p

r