closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

1460

de geheele gagie der zieken in„

„gehouden

5461:

geen saguweer of sterke dran

„ken in het zieken huis te

dulden

5462:

recommandatie aan de bui„

„ten regenten

§463.

het Hospitaal door Bouw.„

„kundigen g’examineerd

tier tot het wassen en zijnigen der zieke kleederen

Tot goedmaaking van alle deese kosten hebben wij de

geheele gagie van de noodlijdende voor de Comp: laaten

inhouden, wijlm sustineerden dat zij in het Hospitaal

leggende en aldaar gekleed en gereed werdende, die niet

noodig hebben.

Den binnen Regent hebben wij aanbevoolen naauwkeure

zorge te draagen, dat er geen Taguweer of andere Hter„

drank in ’t Hospitaal gebragt, veel min verkogt

Wordt.

Terwijl de buijten Regenten meede zijn aangest Commande

om zorgvuldig te letten, dat alle deese arders met de

meeste accuratesse worden g’observeerd, vermits de int

tie eenlijk is, om hier door de zieken te gemoed te koo

men.

Voor ’t overige hebben wij de respective Baasen van

de Timmerlieden en metzelaars gedemandeerd om den

overstaan van den opziender werken, het Hospitaal

te examineeren of het zelve naar den voorstel van

der buijten Regenten, dan wel hoedaanig op de min

kostbaarste wijse, tot meerder gemak der reconvo

„lescenten, zoude konnen worden verbouwd en wat

materiaalen

de

de

Ven le

verso

0.

901

ho