closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1: Huijstimmerman en

2: solaaaten, mitsgaders

1: In lands. Trofsmith mits ruime tijds expiratie en

op zijn versoek uijt den dienst gesteld

§568.

zeedert onse laatste eerbiedige letteren hebben wij tee„

„gens de gewoone besolding en dienst aangenoomen.

de nevenstaande in dienst

1: Inlands Boode

aangenoomen

1: soldaat aan de pen

2: om lorpendo Leermeesters.

3: Mattroosen

2. hand langers bij de Arthillerij

1: Trof smit

1: Roerslootemaker

1: Huijstimmerman

113: soldaaten.

§5.69.

Wij refeteeren ons ten opzigte der seedert primo septom„

ber A=o p=r tot ult=o Augustus na de ordre verbeterde

Dienaaren en in dienst aangenoomene persoonen, aan

referte aan het acte boek

het de Bijlagen deeses versellende Acti Boekje:

Na de ordre de

5570:

Generaale Monstering

bij generale monstering

onder ult=o Junij Jongstleeden gedaan en daar van gefor„

„meerde

dienaaren.