closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Trino, suppliceeren om Brieven van vaniamatatie

Alle deese Requesten zijn in Originali onder de

gunstige refexie versogt op de

overgaande origineele versoek

Bijlaagen deeses gevoegt: en wij bevrijmoedigen ons

schriften

op deselve, UW Hoog Edelens gunstige dispo„

sitie te imploreeren.

stof geheele Getal der

§573:

SEgagieerden s demelke 13

Hoog Edelens ootmoedigst versoeken, om de son

gegagieerden bestaan in neven„ „tinuatie hunner rust gagie, bestaat thans in

„staande koppen

23: koppen Namentlijk

wanneer wat ka hoelang rus

Geboerte Sonder Iongt qua„

'S E: Comp:

gegagievrdmer gedient. gage

plaatzen „dom liteiten

42. ƒ 20

Z:

484.

van Middelburg 64: onderk:

Nicolaas Palloo

45:„ 24

A:

1783.

_=o

60:

Amboina

Carel Fredrik Treno

40:„ 24

Z:

57: Luijt: der Arlh

„Middelburg

Jan Jansz

A:

1172:

20:„ 15

58: Boekh:

Loosdregt

Abraham van Steenwyk

33:

12

57: Sergeant

1769:

„Bezenbroek

Iohem Hendrik Scholts

H:

12:

„778:

_:o

25:

60:

„Mastrigk

Johannes Smith

„12:

26:

1780: A:

_:o

55:

„Leiden

Lambertus van der Kloor

30:

1771.

„10.

Corporaal

60.

Haarlem

Pijsbert Adams

„12

25:

R:

1777:

_:o

47:

Langendaar

Hendrik Jacob Blech

10

25

1784:

Z:

54:

_o

Asdorp

Andries Herst

A:

10:

33.

1785:

_:o

60:

Bamburg

Jan Scherpe

„10

25:

65:

_:o

Herbeken

Joh: Benjamin Scholts

12:

31.

R:

68:

_o

Baaden

Anthanij Theuren

Z:

25:

„10

Canonier

63:

Lasane

Pieter Kaparong

A:

20: „10:

1786:

Const:smaat

60:

Lurenburg

Fredrik Happer

20.„ 16:

Canonier

48:

grinstad

Hans Jurgen Huijser

1761:

8: 10

K Tumm

55:

Titawaij

Adriaan Hjalo

11

1786:

30.

Z:

_o

60:

Rotterdam

Jan Robberdeauw

1773.

D.

24.

D Quartierm

Lansen

Emanael Philip

pp

Z.

26:

Soldaat

42

Tarijs

Jean Habtist Cornue

21.

1786

Atraatslurg 66

Pieter Jansz de Bruin

R.

21.

wollingen

70.

Klauwde Bians

Z:

Bussch:

1774

20.

60:

N: Castel

Guiliam Strijdt

onder

geendd

3: personen

ontslagen

referte aan

slot