closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ot

6512

geene deserteurs

5575

3: personen in't bannissement

ontslagen

§ 576:

Certe aan de resolutien

5577

62

(onder het Hoofdeel van

Deserteurs nets te remargueen

vallende moeten wij omtrent de

Bannelingen in aasen

aanhaalen, dat wij op den 2: Junij van hun bannesse„

ment ontslagen hebben de Jnlanders Isaac

Pieter van Mardika, Bantje van

Nrissanive en Elisabeth Mehala

toe van Hatoe, die in Anno 1783: voor den tijd

van drie Jaaren aan de Jatij Plantagie te Bouro

gebannen zijn

voor ’t overige refereeren wij ons reverente lijkst

aan onse in Copia overgaande Resolutien van

den 2:e Iunij tot den 8: deeser.

Ten besluijte smieken wij de Godheid uw

Hoog Edelens Hlustre Persoonen en

’s Compagnies importante belangen te neemen

in zijne alleen veijlige hoede en noemen ons

met de meeste achting /:onderstond/ Hoog

Edele Gestrenge Groot Agtbaa„

„re Heere en Wel Edele Gestren„

„ge