closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan zijn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaer in Heere,

Mk Willem Arnold Atting

Gouverneur Generaal;

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raad van Nederlands Indië,

Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbaere Heer

En

Wel Edele Gestrenge Heeren

Deeze afzonderlijk gerigt zijnde, om uW Hoog Edelens

na de ordre eerbiedig te Vertoonen, het Generaal Getald Du„

„naaren in deeze Provintie, met een vergelijk teegens de be„

„paling, en teffens ook het aan handen zijnde Metaale

en ijzere Canonsten voorraad van snaphanen, Houwers,

en kruijt mitsgaders het getal en de groote der hier aan

weesend vaartuijgen, gebragt in de naast beschreevene

Samentrekking.

In: