closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jn dit Gouvernement en op de Sutterne

„der Gereckend, zijn op heeden in weezen bevonden volgende

van de dale es Janij en Been den gen dleeve.

Kerkelijke

Geneeskunde

Arthilleristen

Militie

. Zeevaard

Ambagten

Dieverse Dienstdoenders

Hoo de bide

Duseerder

Metaale Canons en Draaijbassen

_=o

Eijzer

Snaaphannen in Reserve

_=o

Houwers.

_e

Scherp

Buskruijt pro Ristant

Chialoup Batavias welvaren, vermult

Een

Delft

4: Pantjallings als

en

Batav

vertrekt thama

Victoria

D' vriendschap

D' Willem

Benevens Een Schouw en

Een dito opstapel

Een Groote Schuijt en

Land Schuijt met

Neegen Tollen