closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Register van alle zodanige

Bijlagen als 'er in deze Iun

del N=o 4: voor Nederland

ingeschreven zijn: als.

N„o 1: Lijsten der benodigheden voor slans schepen van

oorlog de Pijl en Scipio de dato

g=o 9: Iulij: mitsgaders 1: Aug=o L: L:

2: En Kost Rekeningen van het kostende

„: 3: Placcaat

weegens de Mouretten of Negorijs vol

keren die zig alom tot aller leijdiensten

en gageeren gepebliceerd den 23:' Julij 1787:

4: Havertentie regen den ontvoer van Kopere

mynt specien, g’affigeerd den 4. Junij

5: Rapport van het geene in een Rondjaar in de

Arthillerij is aangemaakt de dato

20: Aug=s L:

6: Kort uijttreksel van de Metale en Eijzeve

Canons, Buskruijt bonden Lang

scherp.

„7: Generale Sterkte der Arthilleritten

8: kort vertoog van de Namen der Bastions

en Batterijen en de Plaatzing

van het Canon.

D=o