closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N„o 9: Rekening Courant van de Burger Krigs

Cassa de dato 5: Junij 1787:

10: Claat Rekening van Boedelmeesteren.

d A„o 178 5/7:

11: Adres van Boedelmeesteren aan 't Lands

Regeering de dato 1: Iulij 1787:

12: Rapport van de vorderingen aan het Fortres

Defentie te Bouroe tot den Laasten

April 1787: gevrogt is

13: Rapport, van alle het geene in een kondjaar

aan de Fortificatien en Gebouwen

gerepareerd vernieuwd en gedaan is

als mede de vorderingen aan het Nieuwe

Gouvernement alhier gedateerd

Primo September 1787:

14: Korte Sterkte van het gantsche militaire

wezen in deze Provintie onder

uttimo Augustus L: L:

15: Berigt van den Aak en Schaforders

van de Militairen gedateerd

als Even.

16: Rapport van de aanhanden zijnde Comp:

mindere vaartuijgen.

17:

dies Constitutie, armatuure, Equi„

pagie W=r beide onder uttimo

Augustus 1787:

N:o