closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76

p:

N„o 18: Rapport van den Fiscaal van Hamel we„

gens de rigtige Monstering en visitatie

der Particuliere handelaaren, onder

ultimo Augustus 1787:

Burger en andere Particulieren

19: Notitie der

hier te huijshorende vaartuijgen

met aantoning van haar Charter

Equipage en armatuure; mitsga„

„ders wet aangebragt en vervoerd

hebben de dato ult=o Aug=o 1787:-

20: Lijst der hier

aangeweest zijnde vreemde

handelaren van voorsz: datum

21: Vijff Stuks

d'eedigde Kruijt Rekeningen van

de aanhanden zijnde Pantiallings

onder diverse datums.

22: Notitie van 's Heeren geregtigheid of den

20: p=r der verkogte Goederen sluiten

de onder ullimo Augustus

L: L:

23: Berigt van de ten overstaan van den Fiscaal

door zeekundigen gexamineerden

bootsman Jan Lievensz in

de Theorie der Navigatie de dato

3: 7ber: 1787:

1