closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 1.

77

Eijst der Benodigde Behoeftens voor:

's Lands Scheepen de Syl en Schipio

onder Commando van den ondergetee„

„kende Luitenant Chonol en Capitain

ter Zee

Een Groote marze Raa

Vler trommel vellen, Lijnen en Snaren

8: v:m voor 4: maanden Brandhout

Een Plank van Lazij hout L„o 20: v:n en d:o 2: d=m

_=o 4: d:m dik

Een

hout tot 20: scheeps riemen en 12: sloeps riemen

Voor de Scipio.

Vier houten tot riemen Lang 32. v:n en d:o 8: d:m

Twee Leijzijls spieren . 26: 6:

10: lb: Las ijzer spijkers

6: Hat

2: Tomp

/onderstond:/ Actum aan Boord van 'SLands Brig de

Pijl Leggende gankert ter Rheede, voor Amboina den 6:

Julij 1787:/was geteekend:/ I: Maij .

Lijste

1